Двама кандидати отпаднаха от търга за ВМЗ Сопот

Агенцията по приватизация поиска разяснения от единствения участник в конкурса

Трима поискаха да купят 100% от "ВМЗ" ЕАД Сопот, двама не бяха допуснати, защото не отговарят на условията. На 29 октомври изтече срока за подаване на документи за съответствие с предварителните квалификационни изисквания от участниците в конкурсната процедура за продажбата на 100% от капитала на “ВМЗ” ЕАД, Сопот, съобщи Агенцията за приватизация. и следприватизационен контрол.

  “Сейдж консултантс” АД, София; “Емко” ЕООД, София и “Дунарит” АД, Русе подадоха документи. “Сейдж консултантс” АД, София и Дунарит” АД, Русе не отговарят на условията на стратегията за раздържавяване на дружеството и отпадат от по-нататъшно участие.

  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол поиска разяснения по подадените от “Емко” ЕООД, София документи за съответствие с предварителните квалификационни изисквания.

Коментари: 0