ЕК намалява разходите за регистриране на марки

Предложената реформа цели да подобри иновационния климат за бизнеса чрез по-ефективна защита на марките срещу подправянето им

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Европейската комисия (ЕК) обяви пакет от инициативи за намаляване на разходите по регистриране на търговски марки в Европейския съюз (ЕС), съобщи ИТАР-ТАСС.

Предложената реформа цели да подобри иновационния климат за бизнеса чрез по-ефективна защита на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

"Стремежът ни е чрез целенасочена модернизация и по-ниски разходи по-достъпна да постигнем по-функционална закрила на марките за бизнеса", отбеляза комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

По отношение на таксите, ЕК предлага принцип на таксуване по класове продукти, валиден при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това ще позволи на търговските дружества, в частност на малките и средни предприятия, да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности.

В момента в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.

Предложените промени най-вероятно ще бъдат приети от Комисията като изпълнителен акт. Това означава, че ще е нужно предварителното му утвърждаване от Службата за хармонизиране на вътрешния пазар. Първото заседание на работната група към въпросната служба ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на календарната година.

Коментари: 0