EVN: Потреблението на ток расте, сметките намаляват

През ноември спрямо октомври обаче се повишава и потреблението, и фактурата

76 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Средното потребление за ноември 2013 г. при битовите клиенти на EVN България е било 258 киловатчаса, което е с 3.6% повече спрямо ноември 2012 г. Тогава средното потребление е било 249 киловатчаса.

В същото време обаче средната стойност на фактурите при битовите клиенти за ноември 2013 г. е 43.68 лв. с ДДС, докато година по-рано средната стойност е била 47.43 лв. с ДДС. Причините за по-ниската сметка за ток са двете намаления на цените на електроенергията, които бяха направени през 2013 г., съобщиха от EVN България.

С навлизането в активния зимен сезон преди Коледа EVN България отчита традиционно завишаване на средните стойности на консумация на електроенергия при битовите клиенти. Според данните на дружеството средното потребление от 258 киловатчаса за ноември 2013 г. надвишава със значителните 20% средното потребление за октомври 2013 г., което е било 215 киловатчаса. По-голямото ноемврийско потребление е дало отражение и във фактурите - средната фактура за ноември 2013 г. - 43.68 лв. с ДДС е по-висока с 19.5% спрямо тази за октомври 2013 г., която е била средно 36.55 лв. с ДДС.

Посочените средни стойности на потребление и фактури не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.

EVN България напомня на своите клиенти, че важно значение за консумацията на електроенергия - а оттук и за стойността на фактурата - има режимът и интензивността на потребление при всеки клиент, както и фактори като: ефективната изолация на стените и уплътняване на врати и прозорци, вида и броят на използваните уреди и техния клас на енергийна ефективност, поведението при ползване на електроуредите, броя помещения в жилището, които се отопляват, броят живущи в жилището и др. Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg