Едва 15.5% посещават детски ясли

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава почти без промяна

3584 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Едва 15.5% от децата са посещавали ясли през 2012 г., като нарастването е само с 0.2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Данните, изготвени от Националния статистически институт (НСИ), се изчисляват като отношение на децата до 3-годишна възраст, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ), на 100 деца от населението в тази възрастова група.

Към края на 2012 г. в детските ясли са работили 7086 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са били 3803. По-голямата част от тях са медицински сестри (3652) и акушерки (123). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е бил 3274 души.

През изминалата година в страната са функционирали 754 самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ с общо 29 601 места в тях. В градовете детските ясли са 630 с 27 303 места, а в селата - 124 с 2 298 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли е останал почти без промяна, като в самостоятелните детски ясли местата са били 13 687, а в яслените групи към ОДЗ - 15 914.

През 2012 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 29 216 деца, или със 164 деца по-малко в сравнение с 2011 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли са били 31 474 деца, като от тях момчета са 16 273, а момичета - 15 201.

Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст се е запазило без изменения през 2012 г. Най-голям е бил делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 77.9%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 19.2%. Най-малко са били децата на възраст до 1 година - 40, или 0.1%. Над 3-годишна възраст бройката е била 900 деца, или 2.9%.  

Подкрепи Economic.bg