„Фискален контрол“ ще бори ДДС измамите

Мобилни групи ще спират камионите и ще контролират движението на "стоки с висок фискален риск"

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите обяви, че ще въведе нова мярка в борбата с ДДС измамите - "Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България". Зам.-финансовият министър Людмила Петкова обясни, че ще бъде създадена специална дирекция "Фискален контрол" към НАП, която чрез промяна в няколко закона ще получи правомощия да спира превозни средства, да проверяват документите на товара, да извършват физически контрол на стоките и др.

"Обсъдихме два варианта. Единият беше да създадем изцяло нова структура, но в крайна сметка се спряхме на варианта да разширим сътрудничеството между различните структури", каза Петкова. Според нея крайният ефект от създаването на дирекция "Фискален контрол" ще доведе до допълнителни приходи от ДДС в бюджета в размер на около 200 млн. лв. годишно.

В Министерството на финансите са одобрили списък със стоки "с висок фискален риск", като списъкът ще се обновява веднъж годишно. Засега в него фигурират плодове и зеленчуци, захар и продукти за производство на захар, месо и месни продукти, строителни материали и други рискови стоки. Зам.-министър Людмила Петкова допълни, че акцизните стоки няма да попадат в този списък и ще останат в правомощията на Агенция "Митници".

"Избрахме дирекция "Фискален контрол" да бъде част от структурата на НАП, защото анализът на измамите с ДДС показа, че това е в компетентността им. От агенция "Митници" сме взели модела на мобилните екипи", каза Петкова. Тя обясни, че в новата дирекция ще работят между 250 и 300 души, които няма да бъдат наети допълнително, а ще са от сегашния състав на НАП.

Чрез промяна в Закон за Националната агенция за приходите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закон за данък върху добавената стойност, мобилните екипи ще получат право:

- да спират превозни средства;

- да изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоките - превозни документи, фактури и др.;

- да поставят и отстраняват технически средства за контрол (пломба и GPS) на превозни средства, превозващи стоки с висок фискален риск;

- да имат право на достъп до мястото на разтоварване на стоките (обект, склад, помещение и други места за съхранение) и да присъстват по време на разтоварването на стоките;

- да извършват физически контрол на стоките с висок фискален риск на мястото на получаване/разтоварване по вид и количество и да констатират с протокол извършеният физически контрол на стоките;

- да изискват обезпечение при установяване на несъответствия на вида и количеството на стоките.

Петкова обясни обаче, че мобилните екипи, които са по пътищата, няма да имат дознателни правомощия, каквито от около година имат служителите на Агенция "Митници". "Ще се направи анализ и ще се прецени точно какви правомощия да имат мобилните групи, за да могат да извършват нужните действия", обясни тя.

Мобилните групи за фискален контрол основно ще осъществяват контрол на фискалните контролни пунктове. Приоритетни ще са тези в близост до ГКПП с Гърция (Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода) и Румъния (Силистра, Кардам, Русе, Оряхово, Йовково и Видин). Такива пунктове могат да бъдат организирани и в близост до ГКПП и с Турция, Македония, Сърбия и на пристанищата Бургас и Варна.

Екипите ще имат право да спират превозни средства над 3.5 тона. На водачите ще им се искат документите за превозвания товар и ако стоките не попадат в списъка на стоките с висок фискален риск, камионът ще бъде пускан. Ако обаче попадат, превозното средство ще бъде пломбирано и ще му се поставя GPS. Служителите на НАП ще въвеждат всички данни за шофьора, превозното средство и товара, след което се съставя протокол в два екземпляра - един за шофьора и друг остава в служителите на агенцията. При разтоварване на стоките, и след получаване на искане от получателя на товара, служителите на НАП махат пломбите и GPS-а.

В случай, че получателят не се яви в срок от 72 часа, стоката се счита за изоставена в полза на държавата. "В такъв случай стоката може да се продаде от държавата, да се дари или да се унищожи, ако срокът й на годност например е изтекъл", обясни Петкова.

Ако стоката преминава само транзитно през България, а търговските отношения са между две държави от ЕС, на границата се поставя пломба и GPS, които се премахват при напускане на границата. Забранено е премахването на техническите средства от хора, които не са служители на дирекция "Фискален контрол". Също така е забранено е прехвърлянето на собствеността, докато трае режим "фискален контрол" (наличие на пломба и GPS). Има възможност за прехвърляне, но тогава трябва да се предостави обезпечение в размер на 30% от стойността на товара.

Според Петкова не е нужно да се иска разрешение и одобрение от Европейската комисия (ЕК), за да се въведе "фискален контрол". "Няма налице дискриминация и считаме, че не е необходимо одобрение от ЕК", обясни зам.-министърът. Според нея това е превантивна мярка, която е изцяло насочена срещу източването на ДДС.

Коментари: 0