Фонд „Земеделие” плати над 276 хил. лв по програма „Рибарство”

Собственици на два кораба получиха общо 222 051 лв безвъзмездна финансова подкрепа

120 ~ 1 мин. четене

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати субсидии по програма „Рибарство” в размер на над 276 хил. лв, съобщиха от фонда.

Община Златарица получи авансови средства в размер на 54 581 лв. за изпълнението на проекта на „Промоция на продукти от риболов и аквакултури”. Общата сума на цялата инвестиция е 109 163 лв. Общината е сключила договори с изпълнители на заложените дейности след проведена обществена поръчка, съгласно действащото законодателство.

 Собственици на два кораба получиха общо 222 051 лв безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%.

Мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес" е насочена към повишаване потреблението на вътрешния пазар и развиване на нови пазари и нови пазарни ниши на продукти от риболов и аквакултура. Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 100% от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта, от които 75% се осигуряват от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и 25% – от държавния бюджет на Република България.

Подкрепи Economic.bg