Глобиха "Екобулпак" за заблуждаваща реклама

Санкция отнесе и рекламната агенция "ИвентЗоун"

144 ~ 2 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Екобулпак" АД и рекламна агенция "ИвентЗоун" ООД за заблуждаващи реклами по Дарик радио и в интернет. Санкцията за „Екобулпак” АД е съответно от 68 615 лв. и 137 230 лв., а на „ИвентЗоун” ООД – 140 лв. и 280 лв.

Производството е образувано по искане на „Екопак България” АД.

КЗК счита, че твърдението в радиорекламата - „Екобулпак е единствената организация, която гарантира, че събраните отпадъци от опаковки чрез нашите контейнери се рециклират” - има заблуждаващ характер и създава възможност за увреждане на конкурентите.

Думата „единствената” налага на адресатите на рекламата извод, че всички останали действащи организации не могат да гарантират рециклирането на отпадъците, събрани в техните контейнери.

Съгласно действащото законодателство ежегодно организациите по оползотворяване на отпадъци следва да доказват по несъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са рециклирали отпадъците, за които са поели задължение, като в противен случай им се налага продуктова такса.

Тъй като и „Екопак България” АД, и „Екобулпак” АД са сред организациите без наложена заповед за заплащане на продуктова такса, доказали изпълнението на нормативно предвидените им задължения и цели, КЗК счита твърдението за заблуждаващо и способно да увреди интересите на останалите конкуренти на съответния пазар.

Рекламното съобщение в интернет „Екобулпак гарантира най-нисък риск при изпълнение на целите по оползотворяване”, в периода декември 2008 – март 2011 г. КЗК приема за заблуждаващо по същите причини и способно да повлияе върху икономическото поведение на потенциалните клиенти, подтиквайки ги да предпочетат услугите на ответника.

При определяне на санкциите комисията е взела под внимание тежестта и периода на нарушенията и финансовото състояние на ответните дружества.

Подкрепи Economic.bg