Глобиха ТЕЦ "Марица 3" с близо 65 хил. лв.

Причината за глобата е замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими емисии

240 ~ 2 мин. четене

Санкция в размер на 64 312 лв. е наложена на ТЕЦ "Марица 3"-Димитровград от регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково. Причината за глобата е замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими емисии. Това стана ясно от резултатите от проверките на регионалните инспекции по околната среда и водите в страната за септемрви, съобщи Стандарт.

Най-голямата глоба за месеца е била наложена от РИОСВ-Варна на управителя на "Панов Груп" ООД за установен незаконен превоз на опасен отпадък без нотификация и съгласие на компетентните органи. Тя е била в размер на 100 хил. лв.

Еднократна санкция от 40 хил лв. е наложена и на „Топлофикация Перник" АД за непредприемане на необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прах в атмосферния въздух. За допуснато изпускане на амоняк в атмосферата е съставен акт на управителя на „Захарен комбинат Пловдив” АД от директора на РИОСВ-Пловдив.

За неизпълнение на условия в комплексното разрешително са наложени имуществени санкции от 10 хил. лв. от РИОСВ-Хасково на ТЕЦ „Марица 3"АД, и от РИОСВ-Плевен на "Джи Еф Еф" АД, гр.Никопол (предприятие за производство на хартия) за заустване на производствени и битово-фекални отпадъчни води в река Осъм.

За септември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1698 проверки на 1566 обекта. За отстраняване на нарушения са дадени 626 предписания, съставени са 79 актове, от които 7 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 44 наказателни постановления на стойност 242 300 лева. Общо постъпилите суми по наложени санкции са 430 626 лева.

Подкрепи Economic.bg