И държавата има вина за тежката ситуация в мините, не само собствениците

След намалението на цените на тока въгледобивът не може да издържа и трябва да се намали персонала с 20%, казва Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ

240 ~ 6 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Вълчев, трагедията в рудник "Ораново" събуди много въпроси относно условията, при които работят миньорите. Какви всъщност са условията на труд в мините?

Условията на труд в българските мини са много тежки. Браншът е един от най-тежките и неслучайно колегите работят I и II категория труд. Най-тежък е трудът в подземните мини.

Не във всички мини условията са еднакви. Има разлика във въглищните подземни мини, има разлика и в подземните рудници, които добиват руда. Условията са по-лоши във въглищните мини, където освен въглищен прах има и газ метан. Там има взривове, помещенията се проветряват и се укрепват. Условията са различни.

Мога да дам добър пример с подземната мина в Челопеч, където се добива руда, а условията на труд са на европейско и световно ниво.

Във въглищните мини нещата са по-зле – технологията е стара, машините вече са на десетки години. Въпреки че се инвестира в нова техника, условията остават по-лоши. Добър пример обаче е подземната мина в Бобов дол, където добиват въглища. В момента там се поставя и сглобява нов въглищен комплекс, инвестицията в който е 10-15 млн. евро. Това ще подобри условията на труд.

- Откога са лошите условията на труд в мините?

Винаги е било така. Особено в мини като тези от комплекса "Ораново", където имаше много мини, но бяха ликвидирани и остана само "Пирин Ораново", която беше дадена на концесия. Там технологията е много стара, работи се по технология отпреди 30-40 години.

- Защо синдикатите досега не сте сигнализирали за лошите условия в мини като "Ораново", в която се добиват въглища с технология на 40 години?

Сигнализирали сме. Това са теми на постоянни разговори на браншовите съвети. На днешния ден на национален траур (вчера, 5 август – б.а.) зададох доста въпроси към правителството и към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). В крайна сметка МИЕ дава концесиите, следи ги, контролира ги и разписва по какъв способ да се работи.

Ние синдикатите имаме само сигнални функции, а не контролни.

- Изпълнявали ли сте си функциите да сигнализирате отговорните институции?

Естествено, че да. На всеки три месеца има браншови съвети към МИЕ, където се поставят тези наболели въпроси. Име предложения, които намират решения, други се отлагат.

Искам да дам един пример за безопасните условия на труд. Въпреки че България е член на Европейския съюз (ЕС), все още европейска България не е ратифицирала конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за здравословните и безопасни условия на труд.

Още 2010 г. браншовия съвет е препоръчал на министерството 21 мерки за излизане от кризата в миннодобивния бранш. Една от тези мерки беше създаването на минно-спасителните служби. Идеята беше тя да обслужва всички мини и да е оборудвана с най-съвременна техника и апаратура. Предлагахме тази структура да е към Гражданска защита, за да се отзовава и при други аварии. Нищо не беше направено!

Миналата година изпратих писмо от името на Федерацията да се създаде подобна служба. Поставих въпроса и за актуализиране на правилниците за работа в брашна. Нищо не се направи. Трябваше да чакаме да стане трагедията.

- В рудник "Ораново" се е знаело за нередностите отдавна. Защо не бяха взети мерки, а отново говорим какво трябва да се направи след смъртта на четирима миньори?

Още април МИЕ не е подписало плана за работа на "Ораново", но специалисти и експерти в министерството са казали "работете". Да, но планът не е бил разписан. Сега кого да обвиняваме – хората, синдикатите или някой друг, след като самото министерство не изпълнява наредбите и правилните за работа. То гледа да прибере само концесионната такса без да се интересува от човешкия живот и условията на труд. И трябваше да стане тази трагедия, за да разчоплим всичко и да разберем, че не са одобрени плановете.

Нали и Главна инспекция по труда минава на всеки три месеца и прави предписания. Явно не е достатъчно.

Навремето ние имахме и контролни функции и тогава ако има неизправна техника работникът имаше право да я спре, за да се ремонтира. По време на демокрация обаче тези неща явно не са ценни за държавата.

Ако мина "Ораново" заработи отново, това ще е решение на министерството. Сега са дадени 15 дни, за да се вкарат нещата в ред, но не знам кой ще е този, който ще разреши мината да работи. За да се работи в "Ораново" трябва да се спазят всички условия. Не можем да жертваме миньорите и да ги вкарваме под земята на заколение.

- Какво трябва да се направи, за да се подобрят условията на труд. Какви стъпки ще предприемете вие, синдикатите?

Трябва да се изработят нови правилници и наредби, които да бъдат осъвременени според новите изисквания. Навлезе нова техника, промени се и демографията на работната ръка. Затова всичко трябва да се вкара в ред според новите изисквания.

Беше създадена работна група под шапката на Минно-геоложката камара с участие на работодатели, синдикати и управляващи. До месец трябва да предложим как да се осъвременят правилата. Надявам се да си свършим работата и да не се налага да правим избора между смърт или хляб.

- Какво е състоянието на въгледобива към момента?

Състоянието е много лошо. През новия регулаторен период, който влезе в сила от 1 август, бяха намалени квотите за изкупуване на електроенергия от ТЕЦ "Бобов дол". Освен това беше намалена и цената на тока от "Бобов дол" от 101 на 83 лв. Всичко това още повече влоши състоянието на въгледобивните мини в района. Ще се стигне до намаляване на персонал и заплати. Заради исканото съкращение на персонала с 20% и намалението на заплатата с 20-30% вече започна мълчалив протест на работещите в ТЕЦ "Бобов дол".

Подобно редуциране на персонала искат и собствениците в ТЕЦ "Брикел".

Това е заради намалената цена на тока и факта, че се дава приоритет на изкупуването на електроенергията от ВЕИ и "американските"* централи, а ТЕЦ "Бобов дол" остана на заден план. Правихме много срещи с кой ли не, но "Бобов дол" в новия регулаторен период ще трябва да работи само на един блок, което ще доведе до влошаване на положението във въгледобива в региона.

Държавната НЕК дължи около 25 млн. лв. на ТЕЦ "Бобов дол". ТЕЦ-ът от своя страна дължи пари на мините надолу по веригата. Задълженията му само към "Ораново" са над 3 млн. лв.

Когато едвам се събират пари за заплати, когато се налага собствениците да теглят кредити за заплати, а държавата им е длъжник, започваме да си задаваме въпроса защо няма инвестиции или се икономисва от предпазни материали. Не са виновни само собствениците на мините, вина има и държавата.

- Статистическите данни показва, че добивите и цените на въглищата падат. Докъде ще издържи браншът?

С тези цени не може да издържи. През 2009 г. цената на въглищата от "Мини Марица-изток" беше намалена изкуствено и политически. След това се стигна до парадокса, че един тон въглища са по-евтини от един тон пясък или варовик, които се използват за сероочистките.

Въглищата са буквално без пари. Това не може да продължава вечно, защото всеки добит тон въглища "Мини Марица-изток" носи загуба на дружеството от 3.50 лв. и то се декапитализира. Политиците са виновни за положението в "Мини Марица-изток".

- Колко са заетите във въгледобива в България?

В "Мини Марица-изток" работят около 7050 човека, а в Югозападния и Черноморския регион още 6000-6100… т.е. над 13 хил. души пряко заети.

Ние имаме статика, че всеки миньор води след себе си още 4 работни места – подизпълнители, доставчици, контрагенти…

- Застрашена ли е работата на пряко заетите в бранша?

Да, застрашена е. На среща, която направихме с част от мениджърски екип на мините, те казаха, че след намалението на цените на тока не могат да издържат и трябва да намалят персонала с 20%. Навсякъде.

- Ще предприемете ли действия в защита на работните места и какви?

Разбира се, че ще предприемем действия. Нееднократно сме казвали, че може да протестираме. През март направихме голям митинг пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и МИЕ. Тогава те обещаха, че ще има работа за миньорите и няма да се променят квотите за добиваните въглища. Те обаче не изпълниха обещанията си.

Без значение, че сега е друг министър, ако не се изпълнят обещанията ще има действия. Но какви и кога ще решат колегите.

*т.нар. "американски" централи са ТЕЦ "Марица-изток I" (ТЕЦ "AES Гълъбово") и ТЕЦ "Марица-изток III" (ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"). ТЕЦ "Марица-изток II" е собственост на държавата.

Подкрепи Economic.bg