Искат да добиват злато край Трън

100 тона благородни метали лежат в земните недра

Представители на фирма за добив на злато обявиха инвестиционно предложение за добив и преработка на златосъдържаща руда в находище в община Ракитово. Искането за търсене на злато скоро ще прерасне в регистрация за търговско откритие и концесия за добив, разкриха общински съветници, цитирани от Стандарт нюз. Фирмата е получила от правителството удостоверение за геоложко откритие, а от икономическото министерство още миналата година обявиха, че под земята на Ракитово и Трън лежат по 100 тона злато и сребро.

Паралелно с това друга фирма дойде на крака в СПА столицата на Балканите - Велинград, за да представи проект за добив на волфрамова руда в местността Грънчарица покрай курорта, където има голямо находище. Фирмата има концесия за добив на волфрам и според ръководството й това няма да застраши притока на туристи във Велинград. В началото на годината обаче местните съветници реагираха като ужилени и отказаха да дадат разрешение върху общински терени да бъдат правени дори сондажи. Сега концесионерът се опитва да убеди велинградчани, че ще бъдат спазени всички изисквания при изграждането на флотационна фабрика и хвостохранилище за общо 11 обекта със сондажи. Старейшините обаче се опънаха и още през януари изпратиха писмо до икономическото министерство за прекратяване на концесионния договор.

Коментари: 0