Износът за трети страни нараства с 35%

Основните търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Сърбия и Съединени американски щати

112 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

През януари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 34.8% спрямо същия месец на 2012 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият размер износа за първия месец на текущата година е 1.5 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Сърбия и Съединените американски щати, които формират 48% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за януари 2013 г. се увеличава с 21.2% спрямо същия месец на 2012 г. и е на стойност 1.7 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, следвана от Турция, Китай и Украйна.

Най-голям ръст на износа е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” - 78.2%. Спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” - 0.5%.

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” - 80.4%. Спад от 19.7% се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари 2013 г. и възлиза на 241.2 млн. лв. Това е с 448 млн. лв. по-малко от салдото за 2012 г. По цени след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото за 2013 г. също е отрицателно и е в размер на 57.7 млн. лв.

 

Подкрепи Economic.bg