КФН взе лиценза на посредник и управляващо дружество

Регулаторът вписа новите акции на "Капман Грийн Енерджи Фонд" и "Доверие - Обединен Холдинг"

Комисията за финансов надзор (КФН) взе лиценза на инвестиционен посредник и управляващо дружество, показват решенията от заседанието на регулатора. КФН отнема правото на ИП "ББГ Симекс - България" ООД да извършва инвестиционните услуги. Отнемането е по искане на дружеството. Отново по искане на самата компания, надзорът отне издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на "Интеркарт инвестмънтс" АД.

Регулаторът вписва емисиите нови акции "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и "Доверие - Обединен Холдинг" АД. Фондът издаде 1 108 520 нови книжа с номинал 1 лв. Акциите бяха част от увеличение на капитала, който достигна 1 208 520 лв. Холдингът емитира 4 730 006 книжа също с номинал 1 лв., като след увеличението капитала достига 18 736 099 лв.

ва проспекта за публично предлагане на ценни книжа също получиха зелена светлина от надзора. Единият е за допускане до търговия на регулиран пазар на облигациите на "Азалия I" ЕАД. Компанията ще емитира дългови книжа за 6 млн. евро. Емисията е разделена в 6 хил. обикновени, безналични, лихвоносни, корпоративни облигации с номинал 1000 евро.

Надзорът потвърди и проспект за първично публично предлагане на акции на "Джерман-София" АД. Книжата са издадени в резултат на увеличение на капитала. Емисията е 169 032 обикновени акции, с номинална и емисионна стойност 7 лв.

Коментари: 0