КНСБ: Липсва прозрачност при продажбата на ПОК "Доверие"

Синдикатът иска свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на най-голямата частна пенсионна компания в България

Автор: Атанас Христов

Едната от двете големи синдикални организации в България - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) изрази безпокойството си "от липсата на всякаква прозрачност и яснота по повод продажбата на мажоритарния дял на ПОК "Доверие". Това се казва с позиция на синдикалната организация.

КНСБ е обезпокоена и от липсата на информация относно бъдещия собственик на най-голямата частна пенсионноосигурителна компания в България, както и от неговите намерения за развитието, пазарното поведение и устойчивото бъдеще на дружеството.

Координационният съвет (КС) на организацията е възложил на президента на КНСБ Пламен Димитров (на снимката) да предприеме нужните действия за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на ПОК "Доверие" преди продажбата на мажоритарния дял и разпределението на дивидент.

От конфедерацията ще проведат още срещи с министър-председателя, с ръководството на Комисията за финансов надзор, на Комисията за защита на конкуренцията, както и с ръководството на Държавната агенция за национална сигурност, на които органите на властта ще бъдат информирани "за сериозните опасения за разклащане на най-голямата пенсионноосигурителна компания, а от там и сриване на националния пенсионноосигурителен пазар. Синдикатът ще настоява категорично за ангажимент на отговорните институции и стриктно спазване на всички законови норми.

"Ако всички опасения на синдиката се окажат реални, КС на КНСБ настоява за оттегляне на президента на КНСБ от Надзорния съвет на ПОК "Доверие", в знак на подкрепа на депозираната от страна на оперативния мениджмънт и УС на компанията оставка и като израз на категорично несъгласие с обстановката на несигурност и безперспективност", пише още в становището.

"За да се гарантират в максимална степен правата на членовете и пенсионерите на фондовете, управлявани от ПОК "Доверие", към които КНСБ с чест носи своята синдикална и морална отговорност, КС възлага на ръководството на Конфедерацията да следи внимателно процеса и да предприеме всички необходими и позволени от закона действия и мерки, за да защити интересите на осигурените и пенсионерите на тези фондове, както и да опази авторитета и имиджа на организацията", се казва още в решението.

Главният изпълнителен директор на ПОК "Доверие" Даниела Петкова отказа да коментира писмото на КНСБ, тъй като няма право да дава изявление, когато се отнася до сделки с акции на компанията.

Коментари: 0