КТБ ще увеличи капитала си до 66 млн. лв.

Банката ще издаде нови акции с обща емисионна цена 93.88 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Акционерите в публичната Корпоративна търговска банка (КТБ) одобриха увеличението на капитала на финансовата институция от 60 на 66 млн. лв. Решението беше взето на извънредното общо събрание, което се проведе днес.

Капиталът на банката ще бъде увеличен чрез издаването на нови 600 хил. книжа с номинал 10 лв. Емисионната стойност на акциите е 156.47 лв., което означава, че при записването на всички нови книжа, финансовата институция ще набере от капиталовия пазар 93.88 млн. лв. Увеличението ще се счита за успешно ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции. Капиталът на КТБ ще нарасне само със стойността на записаните и платени книжа.

Срещу всяка съществуваща акция ще бъде издадено право, с което да се запишат нови книжа. Срещу 10 права притежателят им може да придобие една нова акция от трезора. Управителният съвет на банката трябва да конкретизира всички останали условия и реда за извършване увеличението на капитала на КТБ.

На общото събрание беше избран и нов член на Надзорния съвет. Любомир Денев ще заеме мястото на починалия Янчо Ангелов.

Коментари: 0