КЗК глоби "Алианц България" със 104 хил. лева

Дружеството е действало недобросъвестно и в нарушение

180 ~ 2 мин. четене

С Решение № 1716 от 18.12.2013 г., постановено по преписка № КЗК-20/2012 г. Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД, и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 104 240 лв. Производството е образувано на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗК по искане на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

В хода на проучването бе установено безспорно, че в периода 26.06.- 05.09.2011 г. вкл., ответното дружество, чрез свои осигурителни посредници, е приело екземпляри на заявления на осигурени лица за задължително пенсионно осигуряване без нотариално заверен подпис на заявителите. Впоследствие подписите са били заверени от кмета на с. Страхилица, област Шумен, без присъствието на лицата, които са ги положили.

КЗК приема, че по този начин ПОД Алианц е действало недобросъвестно и в нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3/2003 г. и нормативния ред за извършване на нотариалните действия по ГПК. Чрез посредниците си дружеството се е възползвало от едно незаконосъобразно нотариално действие, породило правни последици, а именно прехвърлянето на средства на лицата във фондовете на ПОД Алианц и отнемането им като клиенти на Ай Ен Джи ПОД. В този смисъл по нелоялен начин дружеството е постигнало целения резултат, а именно, привличане на вече натрупани средства в ЗУПФ ПОД Алианц, като в резултат на тези нелоялни действия са налице прекратени договори с конкуренти на ПОД Алианц.

При определяне тежестта на нарушението и размера на санкцията Комисията е отчела, че противоправното поведение на ответника е имало реално увреждащ ефект и върху други конкуренти на пенсионноосигурителното дружество.

Коментари: 0