КЗК спря избора на охрана в "Софийска вода"

Концесионерът е поставил редица дискриминационни изисквания

Автор: Силвия Георгиева

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение на изпълнителния директор на "Софийска вода" АД за избор на фирма, която да охранява обекти на концесионера - с технически средства и физическа охрана. От съобщение на антимонополния орган става ясно, че решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената е незаконосъобразно.

Производството е образувано след постъпила жалба от "Викинг-Николов" ЕООД, съобщиха от КЗК.

След проучване на материалите е станало ясно, че "софийска вода" е включило в изискванията за участие дискриминационно условие. То е кандидатите да са извършвали охрана на 170 обекта с не по-малко от 200 охранители. Тази дейност е трябвало да е изпълнявана само към един възложител, в рамките на три години.

Заложено и друго необосновано и несъобразено с обема на поръчката изискване за изградена комуникация с не по-малко от 500 охранявани обекта, което е почти два пъти повече от необходимите на възложителя 170 обекта.

"Софийска вода е поискала кандидатите за последните 12 месеца, предхождащи датата на подаване на офертата, да разполагат средномесечно с минимум 400 служители, наети на 8-часов трудов договор. Това обаче не е свързано с бъдещото изпълнение на поръчката и противоречи на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), се казва още в решението.

Коментари: 0