Кабинетът разреши на 5 фирми да търсят подземни богатства

"Бългериън комодити Трейд" и "Болкан Минерал енд Майнинг" ще търсят метали

Автор: Силвия Георгиева

Разрешение на 5 фирми за проучване на подземни богатства даде на днешното си заседание правителството.

Първата от тях е "Токсан" ООД, която получава 2-годишна концесия за проучване на запасите от скалнооблицовъчни материали в площта "Кошарите", която се намира край с. Върбешница, община Мездра. Минималната инвестиция е 79 600 лв., а за опазване на околната среда ще бъдат вложени още 8000 лв.

3-годишно разрешение за проучване на индустриални минерали в площта "Ружица" получава "Енерджи 2012" ЕООД. Теренът се намира в землищата на плевенските села Бръшляница, Върбица, Коиловци, Мечка и Славяново. Очакваните инвестиции са за над 39 хил. лв., а в екодейности ще бъдат вложени 4 хил. лв.

Дружествата "Бългериън комодити Трейд" и "Болкан Минерал енд Майнинг" ще изследват възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площите "Рибново" и "Чиирите". Първият терен е разположен на територията на общините Гърмен и Гоце Делчев, а вторият - в общините Маджарово и Ивайловград. Разрешенията са за срок от три години. В периода на проучвателни дейности дружествата ще вложат съответно 987 хил. лв. и 75 хил. долара, а в мероприятия по опазване на околната среда - 36 хил. лв. и 3000 долара.

"Трафик холдинг" ЕООД получава разрешение за проучване на строителни материали в площта "Изворчето", разположена в землището на с. Поляците, община Дългопол. За срока от една година, с който дружеството разполага, ще бъдат направени инвестиции за 71 хил. лв. В екодейности ще бъдат вложени 7000 лв.

Коментари: 0