Ласло Андор обеща €55 млн. за младежката заетост у нас

Всеки четвърти млад човек в България не е ангажиран с образование или работа, казва еврокомисарят

Автор: Николай Марченко

В България всеки 4-ти млад човек не е зает с трудова дейност и не е ангажиран в образование и обучение. Това каза еврокомисарят по заетостта и социалните въпроси д-р Ласло Андор, при произнасяне на академичното си слово в УНСС, където беше отличен с почетното звание „Доктор хонорис кауза”.

„Безработицата е един от най-измеримите ефекти от кризата, тя засяга най-ценния ресурс на Европа - нейните хора и най-вече младите. Безработицата за ЕС наскоро достигна 11%, и 12% за Еврозоната. Младежката безработица е близо до 23%”, отчете той пред студентите.

Според комисаря тези цифри означават, че за младите хора, вероятността да останат без работа е два пъти по-голяма, отколкото за останалото население. „Справянето с този проблем за мен бе първостепенен приоритет. За това ЕК излезе с предложение през 2012 г., което бе прието от Европейския съвет, а именно - препоръка за гаранция на младежта. Това означава, че се гарантира, че всеки млад човек ще получи висококачествено предложение за работа, стаж или нова възможност за обучение”, обясни Ласло Андор.

Според него Международната организация по труда изчислява разходите от младежката гаранция и нейните схеми на 21 млрд. евро: „Но цената на бездействието би била много по-висока“.Той обясни, че в добавка към Европейския социален фонд, Европейският съвет въведе инициативата за младежка заетост, с което да се подпомогне финансирането на младежката гаранция. „Тук са заделени 6 млрд. евро европейско финансиране за инициативата”, каза Андор.

Според еврокомисаря така ще се подпомогнат младежките схеми в райони, където младежката безрабтица е била над 22% през 2012 г. „Това обхваща 5 от 6 региона в България, където общо заделените средства са 55 млн. евро, с които ще се допълни европейският социален фонд и социалният дял на финансиране, което вече е усвоено за младежка заетост. България вече е подала своите планове за младежката гаранция“, каза той.

Ласло Андор поясни, че има потребност от един по-изпреварващ подход, като се отдели специално внимание на малцинствата, с цел да бъде насърчено тяхното приобщаване. „Има потребност от увеличаване на мерките за онези лица, които са най-далеч от пазара на труда. Така че тези, които са в най-голяма нужда, да получат най-голяма полза от мерките, вместо ползите да са за лица, които вече имат добър шанс да си намерят работа“, обобщи в речта си еврокомисарят.

Коментари: 0