Ловеч с нова ВиК-мрежа за 7.7 млн. лв.

Изпълнението на проекта ще приключи в края на 2014 г.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Ловеч Минчо Казанджиев подписаха договор за изграждане и модернизация на близо 13 км. ВиК мрежа. Проектът е на стойност 7,7 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“.

В рамките на проекта ще се изградят и 700 броя сградни отклонения на територията на кварталите Дръстене, Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе”, с което ще се постигне екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води на град Ловеч.

В края на 2014 г., когато ще приключи изпълнението на проекта, се очаква по-добро качество на питейните води и намаляване на общите загубите във ВиК мрежата, а процентът на свързаност към канализационната мрежа ще достигне 100%.

Коментари: 0