Лъжа е, че токът за индустрията беше намален

С изкуствените цени на тока за бита се намалява мотивацията на хората да влагат средства в енергийна ефективност на жилището, твърди Антон Петров, председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия и член на СД на "Стомана-индъстр

300 ~ 3 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Петров, от 1 август беше намалена цената на тока. Има ли реално спад и на цената за бизнеса?

И да, и не. Намалението беше най-вече от премахването на таксите. Но заради факта, че дадоха възможност на експортните фирми да купуват ток, освободен от тези такси, или силно намален от тези такси, се създаде предпоставка електроенергията от производителите като цяло да поскъпне.

Едното, донякъде, компенсира другото. Но в крайна сметка това, което трябва да се случи за индустрията, за да може да се изправи на крака и да произвежда, а не да изнасяме суровината "електроенергия", не се случи.

Очакванията на индустрията са доста по-драстични и реално не бяха направени стъпки в тази посока. Нещата бяха козметично замазани, колкото да не се сърдим. 

- Вече и в социалните мрежи се появиха снимки, на които се вижда повишение на дневна, нощна и върхова тарифа при небитовите потребители на ниско напрежение. Така ли е при вас?

Възможно е да има повишение, защото няма откъде да дойде този спад за потребителите, за който се говори. Има наддаване кой ще намали повече цената на тока за бита, което е безсмислено, защото сметката се понижава с 1-2 лв. на месец. Това обаче утежнява сериозно индустрията и не й се дава потенциал за развитие.

С тези стъпки оставяш човек без заплата, но му казваш "ще плащащ 1 лв. по-малко ток". 

- Когато едно голямо предприятие тегли чертата, по-висока или по-ниска сметка за ток би платило за август?

Същата. Тази същата обаче не е добра, защото от 1 юли 2012 г. цената беше повишена с 13%. В същото време пазарите претърпяха доста корекции. В съседни на България страни, заради пазарната ситуация, беше намалена цената на тока, заради което ние губим конкурентоспособност. Нашите конкуренти извън България имаха възможност да ползват ток на по-ниски цени.

Целта не трябваше да е запазване на цената. Не е вярно, че е намалена цената на електроенергията за индустрията. Бяха намалени таксите, но заради скока в цената на самата електроенергия, крайният резултат е "нула". 

- Конкурентоспособен ли е бизнесът при сегашните цени на тока?

Категорично не! И това се вижда по показателите на страната. Особено при енергоинтензивните отрасли. Няма как да е доволен бизнеса от тези цени.

Изследване на германските индустриални потребители на електроенергия показа, че България е на трето място в Европа по най-скъп ток за бизнеса в номинално изражение. Ние сме до високотехнологична Германия – имаме приблизително същата цена на електроенергията. 

- Цената на електроенергията ли е най-големият проблем пред бизнеса и пред черната, и цветна металургия у нас?

Това е един от основните проблеми в цялата тежка индустрия – черна и цветна металургия, циментова и химическа промишленост… Цената на тока е определяща за конкурентоспособността на тези отрасли. 

- Металургичната индустрия е силно енергоемка. Има ли начини тя да стане по-енергийно ефективна - чрез по-нови и съвременни технологии…

Не. Заблуда е да се смята, че нашата металургия е със стари технологии и затова е енергоемка. Ние не разпиляваме електроенергия. Напротив – голяма част от инвестициите в последните 20 години са именно в смяна на старото оборудване с по-енергийно ефективно.

Металургията като такава си е енергоемък отрасъл. Възможностите за намаляване на тази енергоемкост са минимални.

В същото време с тези изкуствени цени за бита в момента се намалява мотивацията на хората да влагат средства в изолация, дограма или в други средства с по-висока енергийна ефективност на жилището. Битовите потребители просто нямат интерес да го правят. 

- Бизнесът обяснява ли това положение на хората, които вземат решенията за цената на тока?

Постоянно го правим. Много се надявам да бъдем чути, защото в момента може да се поеме по пътя на корекциите. Може да се набележи правилната посока как в бъдеще да коригираме грешките.

Ако обаче това не стане ще се стигне до съкращения на хора и намаляване на производство, защото всички останали запаси са изчерпани. Това го казвам вече няколко пъти и се надявам, че няма да му се обърне внимание, когато стане факт. Защото тогава ще е късно!

Ако искаме България да има индустрия и икономика ще трябва да се замислим за цената на тока за бизнеса.

Подкрепи Economic.bg