Минимален спад на цената на българския дълг

Доходността по средносрочната бенчмаркова емисия намаля до 2.35%

160 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Минимален спад на доходността беше постигнат на вчерашния аукцион за продажбата на 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Постигната средна доходност по средносрочната бенчмаркова емисия намаля до 2.35%, а на предходния аукцион през август беше постигната средна доходност от 2.38%, става ясно от справка на сайта на Министерство на финансите (МФ).

Държавата предложи дълг на стойност 45 млн. лв. Падежът на облигациите е 23 януари 2018 г., а датата на плащане за одобреното количество е 18 септември 2013 г.

Поръчките достигнаха 114.65 млн. лв., което е коефициент на покритие от 2.55. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 280 млн. лв.

Банките са придобили 53.94% от общото одобрено количество, следвани от пенсионните фондове с 35.61%, гаранционните фондове с 8.89% и застрахователни дружества с 1.56%.

Постигнатата доходност на емисията е значително по-ниска от текущата доходност на облигации със сходен матуритет на редица държави-членки на Европейския съюз (ЕС) -  Португалия (6.83%), Словения (5.42%), Унгария (5.31%), Хърватия (4.54%), Румъния (3.83%), Италия (3.25%), Испания (3.08%), Ирландия (2.92%), похвалиха се от МФ.

Най-ниската доходност за всички времена по българския 5-годишен дълг беше постигната на проведения на 21 януари 2013 г. аукцион за продажбата на 5-годишни съкровищни облигации. Тогава средната доходност беше едва 1.66%, но политическата криза след това доведе до две сериозни повишение на цената на дълга.

Подкрепи Economic.bg