Новият собственик на БФБ ще постави приоритетите за развитието й

Приватизацията на електроразпределителните дружества изпълни целите си, твърди Васил Големански, изпълнителен директор на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД

Автор: Атанас Христов

- Г-н Големански, какви са основните приоритети за развитие на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД в близък и средносрочен план?

Основните приоритети на двете институции, естествено, ще ги определи новият собственик? Основният приоритет на ръководството в момента е да съдейства максимално за бързото приключване на приватизацията на Българска фондова борса АД (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД). В момента текат одити и други процедури. Ние трябва да сме готови за тях и да съдействаме процесът да приключи в максимално кратки срокове.

След това приоритетите ще ги постави новият собственик. За мен основният приоритет е развитието на деривативния пазар - да се подготвят платформите и всички необходими технически средства. Така ще има разнообразие на борсата. Първата стъпка е пускането на къси продажби на маржин покупки - сделки, които касаят и двете институции.

Специално при ЦД трябва да приключи внедряването на новата система, което ще стане бързо. След това ще се приеме новият правилник във връзка с нея.

Тази новост се опитваме да я внедрим от година и половина - две. Тя обаче е свързана и с промяна в правилника на ЦД. Промените са почти завършени. Тепърва предстои инвестиционната общност да си каже мнението по тях и след това се надявам и Комисията за финансов надзор (КФН) да ги одобри.


- Кога да очакваме БФБ и ЦД да имат нов собственик?

Не мога да кажа. Надявам се да е скоро, в следващите няколко месеца.


- Каква е вашата лична прогноза?


Тя не е важна в случая.

- Готов ли е технологично депозитара за стартиране на къси продажби и маржин покупки?


Да, технологично е готов, защото има новата система, която е тествана и подготвена за действие. Единствено остава да се приеме новият правилник.


- Кога ще стане това?

В следващите 2-3 месеца, имайки предивид обсъжданията. Има срокове за произнасяне от КФН, преди което също ще има задълбочени дискусии.


- Ще продължите ли да представяте българския капиталов пазар пред чуждите инвеститори?

Ако има възможност, да. Ако инвестиционната общност иска това да продължи, ние ще подкрепим подобни инициативи.


- Изпълниха ли се целите на приватизацията на електроразпределителните дружества?

Да, да! И двете цели бяха изпълнени - и целта за добри приходи за държавата с продажбата на първите две дружества, а с ЧЕЗ изпълняваме целта за развитие на пазара и оставане на голяма компания за търговия на БФБ.


- Прогнозите на брокери са, че "ЧЕЗ Разпределение България" АД може да стане и "син чип". Вие какво мислите?

Ще видим. Все още е рано да коментираме. Това, което се вижда е, че търговията беше разпределена между множество инвестиционни посредници. Някъде може и да има концентрация на дялове, но не е задължително да е така. Ще можем да говорим подробно при официалното финализиране на сделката, когато ще се видят свободно търгуемият обем акции и другите параметри.


- Още преди ЕРП-та да се приватизират през борсата се говореше, че те могат да раздвижат пазара. А от тук нататък какво ще го движи?

От тук нататък са важни приватизацията на самата борса и депозитар. Другото дружество, което може да раздвижи пазара е Български енергиен холдинг (БЕХ).


- Можем ли да очакваме скоро и държавният енергиен холдинг да стане публичен?

Не мога да кажа. Казвам само какво е моето виждане за раздвижване на борсата. Листване на 15-20% от БЕХ със сигурност ще е позитивно за капиталови ни пазар и ще го съживи.


- Все още ли се държи на идеята борса и депозитар да бъдат продадени на един инвеститор?

Да. За целта всички дялове в двете компании вече са окрупнени. Всичко е готово, обявена е и процедурата за избор на консултант за приватизацията.


- Кои ще са плюсовете от приватизацията на двете институции?

Влизането на голям оператор, с много опит, с име, което да допринесе за повишаване на имиджа на пазара, както и привнасяне на инвеститорски и брокерски интерес отвън.

Коментари: 0