Кредитите за домакинствата се свиват драстично

Депозитите на граждани достигнаха нов рекорд от 34.71 млрд. лв.

Автор: Атанас Христов

Ситуацията на спад в потребителското кредитиране и свиването на разходите от домакинствата, характерна последно през 2010 г., вече се повтаря и през тази година.

За това свидетелстват и най-новите данни на Българска народна банка (БНБ) за отпуснатите кредити и привлечените депозити от банковата система за януари-септември 2012 г. В основата на повтарящия се цикъл е страхът на гражданите от продължаващата икономическа криза, коментират експерти.

За деветмесечието на тази година заемите (потребителски и ипотечни), които са изтеглили домакинствата се свиват с 1.3% на годишна база и в края на септември са общо 18.39 млрд. лв. В периода юли-септември кредитите за физически лица са с отрицателна стойност от 47.88 млн. лв. Това означава, че през третото тримесечие на година са погасени повече кредити, отколкото са изтеглени. "Причините за намалението на заемите за граждани са в страха на хората от продължаващата вече няколко години криза, характеризираща се с повишаване на безработицата и намаляване на доходите. Хората изпитват и проблеми с връщането на вече взети кредити и предпочитат или да пестят, или да не задлъжняват допълнително", обясни за Информационна Агенция Икономика кредитният консултант Тихомир Тошев.

Думите му могат да се потвърдят и от статистиката на централната банка, която за деветмесечието освен спад в кредитирането за граждани отчита и ръст на депозитите от домакинствата. Влоговете на физическите лица са нараснали 13.7% на годишна база до нов исторически рекорд от 34.71 млрд. лв. Само през третото тримесечие депозитите на граждани са 928.77, което обаче е спад от 24.9% на годишна база спрямо открити влогове от 1.24 млрд. лв. в периода юли-септември 2011 г. Една от причините за годишния спад през тримесечието би могла да се корени във връщането на част от кредитите с депозити. "Много хора са ме питали дали е по-добре, ако имат 5 хил. лв. депозит и 10 хил. лв. кредит, да използват влога си, за да погасят част от заема. Съветваме ги да върнат част от кредита, за да намалят и лихвените си разходи в бъдеще. Тези, които имат възможност спестяват и при наложителни разходи използват част от спестяванията си, за да ги посрещнат", коментира Тихомир Тошев.

Подобна ситуация на повече върнати отколкото изтеглени кредити имаше и през третото тримесечие на 2010 г., когато кредитите за граждани намаляха с 41.24 млн. лв. В периода юли-септември 2011 г. обаче последва обръщане на тренда и заемите за физически лица нараснаха с 18.3 млн. лв., а за деветмесечието се повишиха с 0.15% на годишна база до 18.62 млрд. лв. "През 2011 г. имаше по-добри новини за икономиката и се говореше за излизане от кризата. Затова тогава имаше и известен ръст на кредитите за граждани. През тази година сме свидетели на лошите новини от Европа и това спира хората да теглят кредити. Положителен сигнал идва от повишаващото се потребление, което отчита статистиката", поясни Тихомир Тошев.

Общият минимален ръст на кредитите в България за деветмесечието се дължи изцяло на повечето изтеглени заеми от предприятията. Компаниите са взели 37.56 млрд. лв. кредити в края на септември 2012 г., което е 6.3% ръст спрямо същия месец на миналата година. За периода юли-септември обаче фирмените заеми са 429.76 млн. лв., което е 36.7% спад на годишна база. Корпоративните депозити в края на септември са 21.66 млрд. лв., или с 3.3% повече спрямо година по-рано.

Според Тихомир Тошев тенденцията при потребителските кредити от последното тримесечие на 2012 г. ще се обърне едва през следващата година. "Не очаквам през оставащите месеци до края на годината да се промени тенденцията на спад в потребителските кредити. През следващата година се очаква подобрение. Виждаме, че страните с проблеми с проблеми в Европа се справят, получават подкрепа от ЕС, има и ръст на потреблението през последните две тримесечия. Промяната няма да е фрапираща, но пазарът ще стане по-атрактивен", твърди Тихомир Тошев.

Коментари: 0