ОББ запази спекулативния си рейтинг

Fitch Ratings остави без промяна оценката пред дългосрочния рейтинг на банката на "B" с "негативна" перспектива

180 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди сегашната оценка "B" пред дългосрочния дълг на Обединена българска банка (ОББ) в чуждестранна валута. Агенцията обаче запазва и "негативната" перспектива пред дълга на финансовата институция.

Анализаторите изтъкват, че делът на просрочените над 90 дни кредити на банката е прекалено голям, а дори не е достигнал своя пик. Активите на ОББ са продължили да се влошават през 2012 г. и първото тримесечие на 2013 г. Необслужваните над 90 дни заеми на банката са достигнали 33.1%, което е значително над средното ниво за цялата банкова система в България. Когато се добавят и вече преструктурираните кредити, делът нараства с още 8.4%, пише Fitch в своето становище.

В същото време рейтингът отчита значителния капацитет за поемане на загуби на ОББ, положителният финансов резултат на банката, подобрения профил на финансиране и задоволителната ликвидност.

При рейтинг "B" се счита, че емитентът е по-уязвим, но все още може да посреща своите задължения. Рейтингът се счита за "високо спекулативен", а способността за обслужване зависи силно от финансовите и икономическите условия в страната.

Коментари: 0