Обществените поръчки-само по електронен път

Това ще спести поне 100 милиарда евро годишно, смятат от Европейската комисия. Изискването влиза в сила до 2016 година

Европейската комисия иска до средата на 2016-а година всички обществени поръчки в държавите-членки вече да се провеждат по електронен път. Очаква се това да увеличи прозрачността, да намали разходите на фирмите, и да спести милиарди на данъкоплатците, съобщи БНР.

Някои етапи от обществените поръчки – като обявите и тръжните документи – трябва да са в електронен вариант още в средата на 2014-а година – също дотогава централната администрация в отделните държави трябва да е готова да приема и наддавания по електронен път. Две години по-късно вече целият процес за всички възложители задължително трябва да е електронизиран, настоява Еврокомисията.

По нейни оценки пазара на обществени поръчки в Европейския съюз възлиза на над 2 трилиона евро, електронизирането му ще спести на организациите възложители между 5 и 20 на сто от сегашните разходи, или минимум 100 милиарда евро годишно – сума, достатъчна за изграждането на 150 големи болници.

В същото време и фирмите - особено малките и средните, ще спестят от административни разходи за участие в стандартни тръжни процедури, ще могат да кандидатстват по-лесно, а по-голямата прозрачност на процеса ще увеличи и неговата ефективност, уверяват от Еврокомисията.


Изпълнителният орган на ЕС смята още от средата на 2015-а година да премине изцяло към електронна процедура за всички поръчки за извършване на услуги и доставка на стоки и консумативи.

 

Коментари: 0