Още 18 млн. лв. за борба с болестите по животните

Парите са осигурени след преструктуриране на сметките на Държавен фонд "Земеделие"

Правителството предостави допълнително финансиране от 18 млн. лв. по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните, съобщиха пресслужбата на Министерски съвет. Средствата ще бъдат част от бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2012 г.

Парите са са осигурени след преструктуриране на сметките на Държавен фонд "Земеделие". Кабинетът е направил и промените в приходната и разходната част на план-сметката на ДФ "Земеделие". Измененията позволят покриване на лихвите по държавен заем за създаването на Гаранционен фонд. Средствата от него ще бъдат използвани за предоставяне на банкови гаранции по Програмата за развитие на селските райони. Капиталът на въпросния гаранционен фонд е бил намален.

Коментари: 0