Откриха нарушение в обществена поръчка за „Арена Армеец“

Изискване ограничило необосновано участието на кандидати в конкурса

В обществена поръчка за зала "Арена Армеец" от 2011 г. е било поставено изискване към кандидатите, което необосновано ограничило участието на лица в конкурса. Това пише в одит на Сметната палата на Столичната община за периода 1 януари 2010 г. - 30 септември 2011 г. Обект на поръчката, чиято стойност е 1.5 млн. лв. е осигуряване на транспортно обслужване на залата.

При обявяването на процедурата е било поставено изискване към участниците, според което реализираните им приходи за последните 3 финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) трябвало да са минимум 3 млн. лева годишно.

"Сумата на приходите от посоченото изискване (9 000 000 лв.) е 6 пъти повече от прогнозната стойност на малката обществена поръчка. Това изискване необосновано ограничава участието на лица в процедурата. Нарушена е разпоредбата на чл. 9 от НВМОП", гласи одитът на Сметната палата.

Победителят в поръчката е "ГБС Инфраструктурно строителство" АД.

В хода на изпълнение на договора в нарушение е допусната замяна на дейности от предмета на поръчката с други, които не са били включени в условията на проведения открит конкурс, посочва се още в одита. Става въпрос за извършени строително-ремонтни работи на кръстовището бул. “Цариградско шосе” - бул. “Асен Йорданов”, които не са били предмет на проведения открит конкурс.

Коментари: 0