Парниковите газове са достигнали рекордни нива

396 частици на милион е концентрацията на въглероден диоксид, дело на човека

Парниковите газове са достигнали рекордни нива

Според Световната метеорологична организация, парниковите газове са достигнали рекордни концентрации през 2013 г. съобщава Reuters, цитирана от БТА. Стойностите са достигнали нива, които оказват съществено влияние върху атмосферата и океаните.

"Знаем със сигурност, че климатът е на път да се промении метеорологичните условия стават екстремни вследствие на човешката дейност, като например експлоатацията на фосилни горива", заявява генералният секретар на базираната в Женева организация Мишел Жаро.

Извършени от експерти наблюдения разкриват, че концентрациите на въглероден диоксид, метан и азотен оксид са достигнали нови върхове през 2013 г.  Количеството въглероден диоксид в атмосферата, отделен в резултат на човешка дейност  през изминалата година е било 396 частици на милион, т.е. по-голямо с 2,9 частици на милион в сравнение с предишната година, когато бе регистриран най-високият ръст от 1984 г. На него се дължи в най-голяма степен общото покачване на парниковите емисии.  

Количеството на втория най-ключов парников газ - метан, продължава да нараства с темпове, които са сходни с тези за изминалите пет години, достигайки средни глобални стойности от 1824 частици на милиард. Друг газ със съществен прираст - азотния оксид, се увеличава с темпо, сходно с това през последното десетилетие, достигайки средно 325,9 частици/милиард.  

Днес океаните поглъщат около една четвърт от емисиите въглероден диоксид, а биосферата - друга една четвърт, ограничавайки ръста им в атмосферата.

Коментари: 0