Печалбата на "Стара планина" се понижава с 18%

Продажбите се свиват с 12.2% до 126.05 млн. лв.

Публичният машиностроителен холдинг "Стара планина Холд" АД отчете близо 18% спад на консолидираната нетна печалба през януари-септември 2012 г., показва отчетът на компанията представен пред инвеститорите на БФБ. Положителният финансов резултат на дружеството за деветмесечието на 2012 г. се свива до 7.17 млн. лв., което е 17.6% по-малко спрямо съпоставимия период на миналата година.

Продажбите на холдинга намаляват с 12.2% на годишна база и към 30 септември 2012 г. са 126.05 млн. лв. Общите приходи намаляват с 11.2% до 129.85 млн. лв. Разходите за дейността са 113.1 млн. лв., или с 10.5% по-малко спрямо деветмесечието на миналата година.

Заради дълговата криза в Европа и свиването на пазарите "Стара планина" очаква задълбочаване на спада в продажбите на основните предприятия в групата. Надеждите на ръководството са през следващата година ситуацията да се обърне, тъй като правителствата в Западна Европа взимат мерки са стимулиране на икономическия растеж.

Към 15:30 ч. на днешната сесия по позицията на "Стара планина Холд" бяха сключени 3 сделки, в които 1045 лота смениха собственика си. Цената на книжата се повиши с 0.31% до 2.265 лв. за акция.

Коментари: 0