Печалбата на банките ускорява ръста до 4,5%

Само през юли българските банки са спечелили близо 70 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Печалбата на банковата система у нас ускорява ръста за първите седем месеца на годината, сочат данните на Българска народна банка (БНБ). Само през юли положителният резултат се е повишил с 14,1% на годишна база. Печалбата през миналия месец достига 69,5 млн. лв., а през юли 2011 г. беше 60,94 млн. лв. През юли са направени 88 млн. лв. разходи за обезценка.

С натрупване, през първите седем месеца печалбата на банковата система е 393 млн. лв., което е 4,5% ръст спрямо същия период на миналата година. Ръстът се ускорява, тъй като за полугодието печалбата беше 323,4 млн. лв., или с  2,7% повече спрямо януари-юни 2011 г.

Активите на системата се увеличават с 0,6%, или 511 млн. лв., и към 31 юли са 79,9 млрд. лв. Делът на петте най-големи банки достига 51,8%.

Кредитите са нараснали с 284 млн., като заслугата за това е на корпоративните заеми. Те се повишават с 310 млн. лв. през юли, докато потребителските кредити намаляват с 0,4% или 35 млн. лв. Размерът на жилищните ипотечни заеми остава без промяна.

През миналия месец привлечените средства се увеличават с 0,7%, или 481 млн. лв. Най-голям е месечният ръст на ресурсът привлечен от институции, различни от кредитни. Повишението на показателя е 3,9%, докато средствата от кредитни институции се свиват със 7,5%.

През миналия месец е отчетен най-високият от началото на годината месечен темп на ръст на депозитите от граждани и домакинства. Повишението на показателя е 1,3%, или 439 млн. лв. Привлечените средства от населението вече достигат половината от ресурса в банковата система, показват данните на БНБ.

Коментари: 0