Пенсионните дружества ни правят досиета

Това предвижда проекта за наредба, приета от КФН

Всяко осигурено лице в пенсионните дружества ще си има собствено досие. Това предвижда проект на Наредба за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества, който бе приет на първо четене в Комисията за финансов надзор (КФН). 

В досиетата ще съдържат всички налични данни за лицето, които ще позволяват изготвянето на справки и проследяване на осигурителната история. По този начин ще бъде подобрен и улеснен достъпът на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване до необходимата им информация, се посочва в мотивите, с които се пристъпва към този проект. 

Пенсионните дружества ще имат едногодишен срок за изпълнение на наредбата, когато тя бъде окончатeлно приета от надзора.

Коментари: 0