Piraeus подписа споразумение с Националния гаранционен фонд

Фондът ще покрива до 80% от риска по земеделски кредити

140 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Българското подразделение на гръцката банка Piraeus и Националния гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение за гарантиране на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От банковата институция съобщават, че основната цел е да се подпомогне процеса на усвояване на средствата по ПРСР.

Банката ще отпуска кредити за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

Кредитите ще  бъдат гарантирани от НГФ, който ще  покрива до 80% от риска по тях. Одобрението от банката ще идва в рамките на 10 дни след получено искане от клиента и представяне на всички необходими документи, при годишна лихва до 9% и няма да начислява такси и комисионни за администриране и  управление. 

С подписаното  споразумение банката вярва, че ще се  подобрят възможностите за българските селскостопански производители за усвояване на   европейските средства по Програмата за развитие на селските райони.

Подкрепи Economic.bg