"Помощ в дома" получава 32 млн. лв.

Парите ще бъдат дадени на общините, за да могат да предлагат почасови грижи в домашна среда за възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Инициативата "Помощ в дома" ще получи 32 млн. лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Парите ще бъдат връчени от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и премиера Бойко Борисов на представители на общини.

Схемата цели да създаде устойчив модел, чрез който по иновативен и гъвкав начин да се предоставят услуги за лична помощ, подкрепа и социално включване. Договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане, а бюджетът е 32 млн. лв.

С тези пари общините могат да предлагат почасови грижи в домашна среда за възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания. Съществуващите социални патронажи ще могат да разширят дейността си, като създадат Звена за услуги в домашна среда, а в населените места, в които няма развита услуга "Домашен социален патронаж" ще може да се създадат самостоятелни Центрове за услуги в домашна среда. Предвидено е в новите звена и центрове да бъдат назначени безработни.

Коментари: 0