Пазарджик взе 7 млн. лв. кредит от Булбанк

Заемът ще се връща през следващите 5 години

Пазарджик взе 7 млн. лв. кредит от УниКредит Булбанк, като заемът е отпуснат след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобщиха от финансовата институция. Кредитът е със срок на изплащане 5 години и ще бъде използван от общината за мостово финансиране на одобрени проекти по Оперативни програми на Европейския съюз (ЕС), както и за  рефинансиране на съществуващ дълг.

След успешното приключване на проектите общината ще получи безвъзмездната помощ, съгласно условията в договора сключен с Управляващия орган на съответната програма. Това финансиране ще улесни и ускори усвояването на средствата, предвидени за страната ни по европейските програми.

Общо 5 банки са  закупили документи за участие в процедурата за обществената поръчка. На 17 октомври 2012 г. с решение на кмета на Пазарджик Булбанк е класирана на първо място и е определена за изпълнител на обществената поръчка.

УниКредит си партнира с община Пазарджик от 25 октомври 2010 г., когато банката е отпуснала заем в размер 3 млн. лв. с аналогична цел.

Коментари: 0