Правителството очаква повече контрабанда и по-малко доходи

Петър Чобанов очаква по-малко приходи от акцизи, ДДС и данъкът върху доходите и печалбата

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите обяви официално в какво ще се изразява актуализацията на бюджета за 2013 г. Очаквано има ревизия надолу при приходите и нагоре при разходите. Без изненада е и увеличаването на държавния дълг - с около 500 млн. лв. и на дефицита - също с толкова. Изненадващо е обаче, че част от намалението на приходите ще е за сметка на акциза, ДДС и данъкът от доходите на физическите лица - все неща, които правителството обяви за приоритети.

Общите приходи в бюджета през 2013 г. ще бъдат с 293 млн. лв., или 1.6% по-малко спрямо заложените от предишния финансов министър Симеон Дянков. Така вместо 18.404 млрд. лв. ще бъдат събрани 18.111 млрд. лв. Официалните цифри на Министерството на финансите към май показаха, че има преизпълнение, а събраните приходи надхвърлят разходите с 45 млн. лв. Излишъкът по националния бюджет е в размер на 71.8 млн. лв. и има дефицит по европейските средства в размер на 26.2 млн. лв.

Цифрите показват, че най-голяма актуализация в посока надолу има при събираемостта на ДДС. Там финансовият министър Петър Чобанов очаква да бъдат събрани с 230 млн. по-малко от предварително заложените 7 884 200 000 лв. Когато погледнем отново цифрите към май 2013 г. се вижда, че има преизпълнение на събираемостта с 336 млн. лв. Следователно Чобанов очаква срив на потреблението, рязък спад на вноса или по-голям сив сектор, който да укрива косвения данък.

Прогнозата е намалена и при акцизите. В Закона за бюджета беше записано, че ще бъдат събрани 4 310 000 000 лв., а сега очакванията са с 195 млн. лв. по-малки. Неизпълнението към май беше 45 млн. лв. По-голямата събираемост на акциза влизаше в обещанието на правителството да се бори с контрабандата. Една от първите стъпки на премиера Пламен Орешарски беше да назначи за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" спорната фигура на Делян Пеевски. Министър-председателят оправда това назначение, заради което вече повече от месец има протести по улиците, с желанието да се пребори контрабандата и да се увеличат приходите от ДДС и акцизи.

Интересното е също, че правителството очаква по-малко приходи от корпоративен данък, данъка върху доходите и от данъка върху дивидентите - все налози, които зависят от благосъстоянието на хората и способността на администрацията да ги събира. При корпоративния данък ревизията надолу е с близо 1%. Така вместо заложените 1.495 млрд. лв., новото правителство вече очаква да събере 1.482 млрд. лв. При данъка върху доходите на физическите лица се очаква да бъдат събрани 50 млн. лв. по-малко, спрямо разчетите в сега действащия бюджет. При данъка върху дивидентите, който за физическите лица е 5%, очакванията са намалени с 14.3% до 85.4 млн. лв. Дивидентите зависят от печалбата на компаниите в България, което означава, че и тук се предвижда влошаване.

В актуализацията на бюджета е записано още, че повечето разходи и по-малкото приходи ще бъдат компенсирани с допълнителен дълг и дефицит на обща стойност 1 млрд. лв. Правителството предвижда да излезе на международните пазари, за да емитира държавни ценни книжа (ДЦК). Като възможност е записано допълнителни 300 млн. лв. На вътрешния пазар ще бъдат пласирани допълнително ДЦК за 200 млн. лв. В предаването "Референдум" по БНТ, което беше излъчено преди седмица, депутатът от ДПС и председател на бюджетната парламентарна комисия Йордан Цонев каза, че няма да се излиза тази година на външните пазари.

Дефицитът ще бъде увеличен с допълнително 493 млн. лв. и ще достигне около 2% от брутния вътрешен продукт. В сегашния бюджет е записано, че разликата между приходите и разходите няма да бъде повече от 1.3%. Намалено е и очакването за икономическия ръст от 1.9% на 1%.

Коментари: 0