Правителството с 11 мерки срещу бежанския натиск към България

Като най-голям риск се оценява възможността от възникване на хуманитарна криза при евентуална бежанска вълна, обяви вътрешният министър Цветлин Йовчев

80 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Най-сериозната заплаха е свързана с евентуална бежанска вълна към територията на България. Основните мерки, които планираме от тук нататък са насочени в тази посока. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Сирия. Той изтъкна, че като най-голям риск се оценява възможността от възникване на хуманитарна криза при евентуална бежанска вълна.

На заседанието бе приет конкретен план с 11 спешни мерки за ограничаване на миграционния натиск към България, предаде пресслужбата на кабинет.

Мерките предвиждат:

1. Изготвяне на съвместна разчетна прогноза с оглед на очакваната бежанска вълна до края на 2013 г.

2. Проучване на възможностите за подготовка на процедура за получаване на финансова помощ, като при необходимост се засили взаимодействието с: ЕК, Европейската служба за миграция и убежище, НАТО, Агенциите на ООН  - ВКБООН, МОМ и Офис по хуманитарно сътрудничество.

3. Проучване на възможностите за иницииране на процедура за решение за отправяне на апел за незабавно финансово и хуманитарно подпомагане по линия на Международната федерация на червения кръст и червения полумесец.

4. Преглед и актуализация на Националния план за противодействие на тероризма.

5. Преглед на годишните бюджети на държавните ведомства за пренасочване на бюджетни средства за посрещане на бежанския поток.

6. Преглед и оценка на държавния сграден фонд с оглед идентифициране на сгради, подходящи за незабавното адаптиране за приемане на чужденци в условията на очакваната бежанска вълна.

7. Преглед, оценка и предложения за актуализация на действащите в страната ведомствени и междуведомствени планове за извънредно реагиране и управление при кризи.

8. Спешно активизиране на диалога на двустранно равнище с Република Турция и с Република Гърция с оглед съвместни усилия за справяне с бежанския поток.

9. Медицинско осигуряване и здравен контрол на приеманите в страната бежанци. Предлагане и/или преглед на механизми/те за осигуряване на ефективен здравен контрол на приеманите в страната мигранти. При възможност, оборудване на област Хасково с мобилна скрининг лаборатория за установяване на инфекциозни заболявания.

10. Създаване на организация за имунизация на държавните служители от различните ведомства, които работят в пряк контакт с мигранти в пограничните райони, както и за осигуряване на лични предпазни средства.

11. Създаване на организация за своевременно  информиране на обществеността относно бежанския натиск към страната и призоваване за сътрудничество с държавните власти.

Подкрепи Economic.bg