Производствените цени падат с 0,8% през юни

Спрямо година по-рано обаче повишението е 3,3 на сто, сочат данните на НСИ

6710 ~ 2 мин. четене

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2012 г. е с 0.8% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.7%, в преработващата промишленост - с 1.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените остават на равнището от предходния месец. Това сочат данните на НСИ.

В преработващата промишленост по-значително намаление на цените  спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 3.2%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.1%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2012 г. нараства с 3.3% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 1.5%, в преработващата промишленост - с 2.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2011 г. е отчетено при: производството на химични продукти - с 8.0%; производството на тютюневи изделия - със 7.8%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.6%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.3%.

Общият индекс на цените на производител през юни 2012 г. намалява с 1.2% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.4%, в преработващата промишленост - с 1.6%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ цените са на равнището от предходния месец.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост  се наблюдава при производството на основни метали - с 3.1%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.9%.

 

Общият индекс на цените на производител през юни 2012 г. се увеличава с 2.3% в сравнение със същия месец на 2011 година.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 1.0% спрямо юни 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 11.1%, при производството на химични продукти - с 8.0%, при производството на тютюневи изделия - с 6.6%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 8.7%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.8%.

Подкрепи Economic.bg