Пуснаха две виртуални електрически централи

Съоръженията на Siemens позволяват управляването на когенерации, водноелектрически съоръжения

Две виртуални електроцентрали бяха пуснати в експлоатация наскоро от Siemens. Те  представляват мрежи, в които са свързани няколко малки електроцентрали, които работят като единна система.

Първата от новите виртуални централи позволява на една от общинските електроразпределителни компании в Мюнхен да управлява едновременно шест когенерационни модула, пет водноелектрически съоръжения и една вятърна електроцентрала по-ефективно и икономично отколкото при самостоятелната им работа. Съоръженията имат комбинирано производство от 20 мегавата.

Втората виртуална електрическа централа е създадена за германската енергийна компания RWE и се състои от редица елементи, които са сходни на тези от Мюнхен.

Въпреки че първоначално и тя ще е с мощност от 20 мегавата, нейният капацитет ще бъде увеличен до 200 мегавата до 2015 година. Ключовият компонент на всяка от виртуалните енергийни мрежи е системата за разпределение на енергията на Siemens.

Интегрирани към интелигентни мрежи, виртуалните електрически централи разкриват нови възможности за енергийните доставчици и операторите на системите за производство на енергия.

Електроенергията, произведена по този начин, може да се търгува на Европейската енергийна борса в Лайпциг, Германия или да се предлага и на други пазари.

Освен, че предлагат на енергийните доставчици да търгуват с енергия по алтернативен начин, виртуалните електрически централи съшо така дават възможност на електроразпределителните дружества да бъдат по-гъвкави.

Освен това, те могат да подобрят стабилността на мрежата като направят контрола на енергията възможен в момента, в който резервът промени размера си. Те са и идеално решение за развитие на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ). 

Коментари: 0