Ремонтират архитектурен паметник с европари

Стойността на проекта е над 1,5 млн. лв.

Архитектурен паметник „Кръстатата казарма” във Видин ще бъде възстановен с еврофинансиране.

Предвижда се да бъдат извършени строително – монтажни и консервационно-реставрационни работи, конструктивно укрепване на сградата, оформяне на екзпозиционни площи и зала за презентации. Също така ремонт на покрива, на подовите настилки в интериора на музея, подмяна на външна дограма и направа на вътрешна топлоизолация.

За безопасност на сградата проектът предвижда изграждане на силова и пожароизвестителна инсталация, сигнално-охранителна и известителна система и видеонаблюдение и контрол на достъпа. Ще бъде извършена цялостна подмяна на отоплителната и вентилационната инсталация и климатизация на сградата, както и подмяна на ВиК инсталацията и преустройство на санитарните възли с цел осигуряване на достъп за инвалиди.

Ще бъде изградена и рампа за инвалиди. Проектът предвижда дейности по консервация и реставрация на фасадата.

Стойността на проекта е 1 505 776.68 лв., като средствата са по Оперативна програма „Регионално развитие”. Бенефициент е Министерството на културата.

Коментари: 0