Ръст на пътуванията в чужбина

Сърбия, Франция, Македония и Великобритания са сред най-предпочитаните дестинации

С близо 8 процента са се увеличили пътуванията на българи в чужбина през април спрямо март, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). От статистиката обаче отчитат намаление от 3,8 процента спрямо април миналата година.

От НСИ отчитат повишение на пътуванията на български граждани към Сърбия, Франция, Македония, Великобритания. Намаление е регистрирано към Испания, Австрия и Италия.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.5%, следвани от пътуванията със служебна цел - 31.9%, и тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 18.6%.

През април 2012 г. с 37% са се увеличили чужденците, които са посетили страната ни. Това обаче е с 14% под нивото от април 2011 година. Регистрирано е намаление при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e спадът при посещенията с „други цели” - 17.1%, следвани от тези с цел „почивка и екскурзия” - 13.5%, и със „служебна цел” - 6.2%. 

Коментари: 0