СУ обяви прием за 219 незаети места

Местата са два пъти по-малко в сравнение с миналата година

3722 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Софийският университет „Свети Климент Охридски” обяви допълнителен прием за 219 места, които продължават да стоят незаети. След трите класирания бройките за прием са изпълнени са на 95%, а останалите свободни места са два пъти по-малко в сравнение с миналата година, съобщиха от учебното заведение.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са „Археология“, „Руска филология“, „Балканистика“, „Физика“ - редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ - редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“ - редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика“- редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Фотоника и лазерна физика“, „Химия“ - редовна и задочна форма, „Химия и физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Икономика““, „Стопанско управление“ и „Теология“.

За втора поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 145 на брой са местата в специалностите „Психология“, „Политология“, „Социология“, „Българска филология“ редовна и задочна форма, „Славянска филология“, „История“ редовна и задочна форма, „Етнология“, Английска филология, редовна форма, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Право“, „Туризъм“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“ редовна и задочна форма и „Биомениджмънт и устойчиво развитие“.

Срокът за регистрация е от 10-ти до 13-ти септември 2013 г. Документи ще се приемат в сектор „Прием на студенти”.

Подкрепи Economic.bg