Shell: Съдът не е постановявал нелоялна практика

Право на отговор

184 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Във връзка с публикации в някои медии по повод решение на Върховния административен съд (ВАС) относно използването на нелоялна търговска практика по време на промоцията на Shell България "Зареди и спести в Лидл-5 лв.", проведена в периода 02.07-29.07.2012 г., бихме желали да ви информираме следното:

Комисията за защита на потребителите (КЗП) през м. септември 2012 г., извърши проверка по отношение на условията на провеждане на промоцията на Shell България "Зареди и спести в Лидл-5 лв.", реализирана в периода 02.07-29.07.2012 г. По нейна преценка част от рекламните материали на промоцията не съдържат всички условия на промоцията и по този начин не предоставят на потребителите съществена информация, която би им  помогнала да вземат информирано решение за участието си в нея. Върховния административен съд на Република България се произнесе с решение, съгласно което всички съществени условия за участие в промоцията следва да бъдат обявени на всички видове рекламни материали, свързани с промоцията, включително и на монолитите на търговските комплекси.

Спорът дали в действителност Shell България е използвала нелоялна търговска практика непредоставяйки съществена информация в част от промоционалните рекламни материали относно всички условия на промоцията, тепърва ще бъде решаван от съда, тъй като Върховният административен съд не се произнася по съществото на този въпрос. Позволяваме си да отбележим, че изнесените в медиите твърдения за некоректни действия на компанията, и умишлено непредоставяне на съществена информация, не отговарят на фактическото положение и не кореспондират с решението на Върховния административен съд.

В аналогична промоция, провеждаща се в момента /от 12 август до 9 септември 2013 г./, сме се съобразили с изискванията на КЗП и на Върховния административен съд и сме обновили рекламните и комуникационните материали. Независимо, че се касае за нова и отделна промоционална кампания, и че производството по решаване на спора по същество относно наличието или липсата на нелоялна търговска практика при провеждане на промоцията в периода 02.07-29.07.2012 г. не е приключило с влязло в сила решение, Shell България ЕАД добросъвестно взе предвид препоръките на КЗП и на Върховния административен съд. В този смисъл текущата промоция напълно отговаря на изискванията на Закона за защита на потребителите и е съобразена с решението на Върховния административен съд, като ще продължи да се провежда по първоначално обявените правила и в рамките на определения и обявен срок от 12.08.2013 г. до 09.09.2013 г.

Подкрепи Economic.bg