Скъпото жито изстреля приходите на агрокомпаниите

Повишението на оборота помогна и за ръст в печалбата на "Агрия Груп холдинг" АД и "БГ Агро" АД

Автор: Атанас Христов

Високата цена на пшеницата и зърнените култури на международните борси оправдаха предварителните очаквания за силни резултати и на българските агрокомпании. Това показват отчетите на "Агрия Груп холдинг" АД и "БГ Агро" АД - два от най-големите холдинги у нас, които активно търгуват със зърнени култури и са сред основните износители на пшеница.

След излизането на шестмесечните данни, мениджърите на двете дружества очакваха далеч по-силно трето тримесечие заради прибирането на реколтата от есенниците и старта на търговията с новите количества пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Лятната суша в САЩ и по-слабите добиви доведоха до силен ръст в цената на зърнените култури - факт, който помогна повече приходи да влязат в касата и на родните износителки на пшеница. Реколтата в България също беше малко по-слаба от миналогодишната, но зърното е с по-високо качество, което неминуемо води и до ръст в цената, която и у нас се определя от движението на международните пазари.

Данните в консолидираните финансови отчети на двете компании сочат, че "БГ Агро" е реализирало 107.14 млн. лв. приходи от продажби за деветмесечието на тази година, или със 72% повече спрямо края на септември миналата година. Продажбите на "Агрия Груп холдинг" нарастват по-малко на годишна база - с 2.8% до 75.51 млн. лв. Малко преди излизането на деветмесечните резултати, Ненко Ненков, председател на Съвета на директорите на "БГ Агро" АД, коментира в интервю за www.economymagazine.bg, че износът на пшеница през тази година върви далеч по-добре от миналогодишните нива на продажби. Още тогава прогнозата му беше и за подобряване на резултатите, тъй като по-добрите цени на пазара водят и до по-добри резултати.

Повишението на цената потвърди и Националният статистически институт, чийто индекс на цените на производител в селското стопанство показа силен ръст на годишна база на продукцията в растениевъдството. Според националната статистика през третото тримесечие на 2012 г. цените на меката пшеница са нараснали с 32.3% спрямо съпоставимия период на 2011 г. Повишението на царевицата е 11.7% на годишна база, ечемикът е поскъпнал с 22.8%, а слънчогледа - с 20.8%.

Повечето приходи на двата агрохолдинга им помагат да повишат и консолидираната си печалба в края на септември тази година. Положителният финансов резултат на "БГ Агро" за деветмесечието на 2012 г. достига 6.29 млн. лв., което е с 37.9% повече спрямо съпоставимия период на 2011 г. Печалбата на "Агрия се повиши с 2.9% на годишна база до 3.11 млн. лв. за януари-септември 2012 г.

Очакванията на мениджърите на компаниите в бранша са цялата 2012 г. да се окаже далеч по-добра за финансовите им резултати от миналата. Последната четвърт на годината е активен сезон в продажбите на зърнени култури, а запазването на високите цени на храните неминуемо ще доведе до повишаване на приходите и печалбата на заетите в бранша.

Коментари: 0