Стара Загора с воден проект за 39 млн. лв.

Предвижда се изграждането на нова канализационна мрежа

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще подпишат договор за изпълнение на „Интегриран воден проект за Стара Загора” на стойност 39 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда”. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Проектът предвижда изграждането на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и канализационна мрежа в с. Богомилово. Срокът за изпълнението му е до края на 2014 г.

След подписването на същото място ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

На заседанието ще бъде представен напредък по програмата, както и одобрен годишен доклад за 2011 г. 

Коментари: 0