Съдът обяви "Полимери" в несъстоятелност

Варненският окръжен съд е преценил, че има тенденция рентабилността на завода да се влоши и да не може да посреща текущите си дългове

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Варненският окръжен съд постанови несъстоятелност на химическия завод "Полимери" в Девня. Причината - дълг от 36 хил. лв. към "Електроенергийния системен оператор" ЕАД (ЕСО). Това стана ясно от обявеното в Търговския регистър решение на съда.

Съдът е установил, че "предприятието не е в състояние да изпълнява изискуем паричен дълг по търговска сделка". В молбата на ЕСО до съда се твърди, че по сключен между страните договор за продажба на балансираща енергия е налице изискуемо и ликвидно вземане в размер на 36 хил. лв. Парите представляват неизплатена част от задължение за заплащане на потребена балансираща енергия за периода 1 март 2011 г. - 31 март 2011 г. Спирането на плащанията по тези задължения се сочи като основание за обявяване на длъжника в неплатежоспособност.

В становището на съда се казва още, че за тези факти са представени писмени доказателства, като се счита, че ответникът е в състояние на неплатежоспособност, считано от 16 април 2011 г.

Неплатежоспособността е обявена със задна дата от 1 юни. Това означава, че сделки, сключени след тази дата, може да бъдат обявени за нищожни.

Съдът е назначил за синдик Иван Балабанов, който трябва да започне опис и разпродажби на активи, за да покрие дълговете към кредиторите на химическата компания.

Съдът е преценил, че има тенденция рентабилността на завода да се влоши, а след анализ на финансовите резултати е направен извод за невъзможност на "Полимери" да посреща текущите си дългове. От 2009 г. компанията е на загуба и според съда понижаващите се приходи вече не могат да покриват задълженията.

Мажоритарен собственик на "Полимери" е Николай Банев. Според данни в Търговския регистър капиталът на дружеството е 5.325 млн. лв. Дружеството не е обявило финансовият си отчет за 2011 г., който по закон трябва да бъде обявен до средата на 2012 г.

Решението на съда можете да видите ТУК

Коментари: 0