Топлофикация София и ePay „опрощават” до 1000 лева за парно

Общо 30 000 лв. ще получат късметлиите до края на годината..

3755 ~ 2 мин. четене
До 1000 лв. “опрощаване” на текущи и стари сметки за парно може да получи всеки софиянец, който заплати 
за потребенета топлинна енергия от 20 до 30 октомври 2012 г. чрез платформата на ePay.bg. Всеки ден през
този период сумата ще бъде разпределяна на томболен принцип между клиентите на Топлофикация София, които
погасяват задълженията си онлайн.
Промоцията ще бъде повторена и през ноември и декември като по този начин възстановените суми ще достигнат
30 000 лв.
                

Всеки клиент на Топлофикация София, който плаща сметките си за потребена топлоенергия през системата ePay.bg и има регистриран профил може да участва промоцията. Всеки ден от 20 до 30 октомври 2012 г. на случаен принцип един или няколко от абонатите на компанията могат да спечелят безплатна сметка за парно, която включва стари и текущи задължения към Топлофикация София. Сумата, която ще бъде възстановена по един абонатен номер обаче не може да надвишава 1000 лв., за да бъдат изключени абонатите с по-големи задължения, които системно и дългосрочно са отлагали заплащането им.

“Клиентът оторизира системата ePay.bg да заплати съответната сума за парно с регистрираната си банкова карта и ако е късметлия получава съобщения, че ние плащаме вместо него задължението му. Сумата му се възстановя веднага като стойността на «безплатната сметка» се превежда по Микросметката на клиента в ePay.bg. Това е механизмът на промоцията и на пръв поглед изглежда сложно, но регистрираните в ePay.bg ще разберат, че сме опростили максимално процедурата”, обясни Георги Маринов, Изпълнителен директор на ePay.bg.

               За по-малко от три месеца са извършени над 250 000 плащания на топлинна енергия онлайн за 
близо 15 млн. лв., показват данните на Изчислителния център на Топлофикация София. Около 20% от тях са
стари задължения. В момента клиентите на компанията, които ползват ePay системата, могат да видят подробна
информация за задълженията си за топлинна енергия – текущи и за минали периоди, номер и дата на съответната
фактура, размер на задължението, както и сумата на съответното олихвяване, ако има такова.

 

 

Подкрепи Economic.bg