Управляващите обмислят да въведат семейно подоходно облагане

Планира се отмяна на облекчението за млади семейства с ипотечен кредит

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

В Министерство на финансите се работи по въвеждането на семейно подоходно облагане за семействата с деца, но все още проектът е на чернова и се правят изчисления за фискалния ефект. Това са потвърдили за Дарик от ведомството, на чиято страница беше публикуван проектът за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица. Идеята е със семейното подоходно облагане да може по-голям кръг от млади семейства да се възползват от облекчението.

Засега обаче в законопроекта     няма текстове за семейното подоходно облагане, но се планира отмяна на облекчението за млади семейства с ипотечен кредит.

Предложението за отмяна на данъчното облекчение за млади семейства е свързано с открита процедура по нарушение на европейското право, пише в мотивите на проектозакона. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава-членка на Европейския съюз.

Според финансовото министерство, действащото данъчно облекчение за млади семейства е с изключително спорна правна регламентация по отношение на условията при наличието на които е възможно прилагането му. Условията по облекчението и тяхното доказване пред приходната администрация са обект на многократно оспорване, включително пред Комисията за защита от дискриминация. Предложението е данъчното облекчение за млади семейства да бъде отменено като неефективно, тъй като от една страна създава значителни затруднения на лицата при практическото му прилагане, а от друга страна е със стеснен обхват и се прилага само от ограничен кръг лица (млади семейства). Например за 2012 г. данъчното облекчение е ползвано от 5 473 лица.

В проектотекстовете членовете, в които се уреждаше данъчното облекчение за семейства до 35 г. с ипотечен кредит за единственото им жилище, се отменят. На тяхно място обаче не са посочени нови текстове за семейно подоходно облагане, както се очакваше.

Подкрепи Economic.bg