Увеличават се превозените товари

С над 5 млн. т. са повече товарите превозени със сухопътен транспорт

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Стилиян Гребеничарски

Ръст се отбелязва в превозените товари през първото тримесечие на 2014 г., става ясно от предварителните сезонно изгладени данни на НСИ. Спрямо предходното тримесечие товарите нарастват с 3,8%, а на годишна база покачването е с близо 20%.

На този фон намалява извършената работа от компаниите, предоставящи услуги за товарен транспорт  - с 2,8% на тримесечна и 13% на годишна база. Това е сигнал за повишена ефективност и използване на наличната материална база.

За първото тримесечие на годината превозените товари от сухопътния транспорт са 27 млн. т. или с 5,2 млн. т. повече от същия период на 2013 г. Увеличението се дължи както на ръст, както в автомобилния, така и в железопътния транспорт. Извършената работа също се увеличава - с 8,3% за една година до 7,5 млн. тонкилометра.

Превозените товари с воден транспорт са със 704 хил. тона по-малко от първото тримесечие на 2013 г. Наблюдава се спад не само в масата на превозените товари, но и в средното разстояние на транспортирането им.

Спад се отчита в броя на пътниците в сухопътния транспорт – 7,4% до 110 млн. за първите три месеца на годината. По-сериозен е той в автомобилния транспорт - 7,6%, докато пътувалите с железница са с 2,6% по-малко. Извършената работа се равнява на приблизително 2,9 млрд. пътниккилометра.

От януари до март компаниите за градски електротранспорт са превозили 67,58 млн. пътници или с 15,3% по-малко. Увеличение е регистрирано единствено при клиентите на метрополитена - 3,9%. Тролейбусният и трамвайният транспорт бележат спад от съответно 26,5 и 18,1%. Резултатът за тролейбусния транспорт може да се обясни със затрудненото финансово положения на дружествата в някои градове и постепенното преориентиране към автомобилен транспорт (Пловдив, Добрич), както и продължителна реконструкция на инфраструктурата (Враца).

Коментари: 0