В 19 ч. в петък - още 4 областни управители

Кадир Исов ще е временно изпълняващ длъжността в Хасково

Автор: Атанас Христов

Още 4 области в страната - Варна, Перник, Силистра и Софийска област имат назначени областни управители. Одобрението им става малко преди 19 ч. в последния за седмицата работен ден петък.

От съобщение на правителствената пресслужба става ясно, че Иван Великов поема ръководството на областната администрация във Варна, след като досегашният областен управител Коста Базитов е освободен от поста по негова молба. Областен управител на Перник става Михаил Михайлов, Насуф Насуф ще управлява Силистра, а Емил Иванов ще е областен управител на Софийска област. До назначаване на титуляр в Хасково, за временно изпълняващ длъжността, е определен сегашният заместник-областен управител Кадир Исов

От Министерски съвет разпространиха и визитки на назначените областни управители:

Иван Великов е роден през 1969 г. Завършил е висше юридическо образование в СУ "Св Кл. Охридски". Работил е като следовател в Окръжна следствена служба гр. Варна. Юрисконсулт в "Полимери" ЕАД гр. Девня. Бил е прокурор в Районна прокуратура гр. Девня и след това в Районна прокуратура гр. Варна. Съдия в Районен съд и Окръжен съд в гр. Варна. Адвокат във Варненска адвокатска колегия. От 2008 г. Директор Дирекция "Правно-нормативно обслужване" при Община Варна.

Михаил Михайлов е роден през 1966 г. Завършил е Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия гр. София - специалност  - Архитектура. Работил е като Управител и проектант в ЕТ "Идея М" - Михаил Михайлов и Управител и проектант в "Идея М" ЕООД. От 2007 до 2012 г. е Заместник-кмет по строителство в Община Перник.

Насуф Насуф е роден през 1966 г. Завършил е Аграрен университет гр. Пловдив - специалност  "Инженер-агроном полевъд". Бил е Кмет на община Главиница 8 години, като през годите е заемал различни длъжности в общината.

Емил Иванов е роден през 1965 г. Завършил е магистратура "Публична администрация" в ЮЗУ " Неофит Рилски" Благоевград и магистър "Екология и опазване на околната среда" към Великотърновски университет. Два мандата е бил кмет на община Своге, един мандат  Областен управител на Софийска област и един мандат народен представител.

Кадир Исов. Роден е през 1973 г. Завършил е УНСС гр. София - "Стопанско управление и администрация". Магистър е по "Икономика". Бил е управител на фирма "Мелек" - гр. Хасково. От 2007 до 2013 г. е бил началник на отдел " Регионален технически инспекторат" - гр. Хасково.

Коментари: 0