ВЕИ производители: Решението на ЕСО е незаконно

Не е възможно производители с капацитет от няколко кВт до няколко МВт да повлияят на баланса в енергийната система на страната, обявиха от БФА

3581 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Решението за ограничаване с 40% на произведената електроенергия от ВЕИ заради "застрашаване на баланса в енергийната система на страната" е в пряко противоречие и с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. Това е становището на Българската фотоволтаична асоциация (БФА) изпратено до президента, министър-председателя и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

За пореден път БФА заявява, че не е възможно производители с капацитет от няколко кВт до няколко МВт да повлияят на баланса в енергийната система на страната. В допълнение, съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници и няколко европейски регламента и директиви, директно приложими за държавите-членки, ВЕИ централите се диспечират приоритетно, се казва още в становището

Това решение, както и незаконната "цена за достъп" за ВЕИ производителите, са в пряко противоречие и с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директива 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.

В писмото от вчера БФА посочва, че поредицата обвинения срещу производителите на екологична енергия целят да оправдаят последователните грешни политически решения, които тласкат българската енергетика от дефицит през м. януари 2010г (когато бе спрян износът на електроенергия от страната) до свръхпроизводство през м. март-април 2013 г. БФА не приема настоятелното прехвърляне на отговорността за състоянието на електроенергийната система върху производителите от ВЕИ, защото това не отговоря на истината.

Показателно е съобщението на Върховната административна прокуратура от вчера, относно образуваното досъдебно производство срещу длъжностни лица от ДКЕВР за това, че през септември 2012 г. са приели решение за временна "цена за достъп" до електрическата мрежа, която отнема до 39% от прихода на ВЕИ производителите - без икономическа обосновка, "набавяйки за себе си или друг облага". Преди броени дни тричленен състав на Върховния административен съд също обяви това решение за незаконно. Тъй като отмяната е на първа инстанция, "цената за достъп" се плаща и към настоящия момент.

БФА подготвя сигнал до главния прокурор на Република България, в който ще поиска да се спре извършването нарушаване от ЕСО и електроразпределителните дружества на действащото българското законодателство и на европейските нормативи. Асоциацията очаква висшите държавни ръководители да предприемат конкретни действия за защита на правото на свободна пазарна инициатива и принципите на правовата държава, и молят за категорична намеса с оглед предотвратяване извършването на закононарушения чрез спирането или ограничаването на фотоволтаични и други ВЕИ централи.

Подкрепи Economic.bg